loader

Image

Δημήτριος Τζαμαρίας

title
Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης Τομέας Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας & Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης

Σπούδασα στη Φαρμακευτική Σχολή του Α.Π.Θ.
Η Πτυχιακή μου εργασία εκπονήθηκε στο εργαστήριο Βιοχημείας του Καθ. Ι. Γεωργάτσου με αντικείμενο τη ρύθμιση βιοσύνθεσης πολυαμινών (1984).
Η Διδακτορική μου Διατριβή εκπονήθηκε στο ΙΜΒΒ-ΙΤΕ και Τμ. Βιολογίας του Παν. Κρήτης με αντικείμενο τη ρύθμιση της βιοσύνθεσης πρωτεϊνών και την βιοχημική ανάλυση του μηχανισμού μετάφρασης του GCN4 mRNA (1990).
Συνέχισα στο Τμήμα Βιολ. Χημείας και Μορ. Φαρμακολογίας του Παν. Harvard ως μεταδιδακτορικός υπότροφος του HSFPO (1990-1992) και ως συνεργαζόμενος ερευνητής (1992-1995).
Η έρευνά μου εστιάστηκε στην ανάλυση αλληλεπιδράσεων πρωτεϊνών και DNA και στην ανάλυση δομής-λειτουργίας μεταγραφικών ρυθμιστών και βασικών μηχανισμών μεταγραφικής καταστολής.
Από το 1996 ανέλαβα επικεφαλής ερευνητικής ομάδας στο Ι.Μ.Β.Β., Ι.Τ.Ε, ενώ απο το 2011 εως σήμερα υπηρετώ ως Αν. Καθηγητής στο Τμ. Βιολογίας του Παν. Κρήτης.

Η ερευνητική μου δραστηριότητα αναπτύχθηκε στους εξής άξονες:

(Ι) Μελέτη σηματοδοτικών δικτύων που καθορίζουν σύνθετα επιγενετικά φαινόμενα, όπως η φαινοτυπική ποικιλότητα μεταξύ μοναδιαίων κυττάρων, η «κυτταρική μνήμη» και η «δυνατότητα πρόβλεψης» στρεσσογόνων συνθηκών.
(ΙΙ) Μελέτη της ασύμμετρης κληρονόμησης πρωτεινών θερμοπληξίας και του ρόλου τους στη κυτταρική γήρανση.
(ΙΙΙ) Ανάλυση βιοχημικών και μοριακών μηχανισμών απόκρισης σε περιβαλλοντικά ερεθίσματα και ανάλυση των φυσικών και λειτουργικών αλληλεπιδράσεων που ελέγχουν τη δομή της χρωματίνης και την μεταγραφική έναρξη.
(ΙV) Δομική μελέτη του συνκαταστολλέα Cyc8-Tup1.
(V) Κατασκευή τροποποιημένων στελεχών S. cerevisiae με στόχο την σύνθεση μεταβολιτών υψηλής προστιθέμενης αξίας και την από-τοξικοποιήση βιομηχανικών αποβλήτων.
(VΙ) Στα πλαίσια εκπαιδευτικής μου άδειας (2015-2016) στο Τμ. Βιολογικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Chalmers (Σουηδία) ασχολήθηκα με ανάπτυξη πρωτοκόλων «εργαστηριακής κυτταρικής εξέλιξης» (Adaptive Laboratory Evolution) και ανάλυση δεδομένων ολικής γονιδιωματικής αλληλούχησης.

Έχω συντελέσει στην οργάνωση και διδάσκω στα Διατμηματικά Μεταπτ. Προγράμματα Μορ. Βιολογίας-Βιοιατρικής και Πρωτεινικής Βιοτεχνολογίας του Παν. Κρήτης, στο Μεταπτ. Πρόγραμμα Βιοτεχνολογίας του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων και στο Μεταπτ. Πρόγραμμα «Βιολογία Συστημάτων», του Τμ. Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Διδάσκω δυο προπτυχιακά μαθήματα στο Τμ. Βιολογίας («Βιοχημεία ΙΙ» και «Μέθοδοι ταυτοποίησης και ανάλυσης βιολογικών μορίων»), και «Εισαγωγή στη Βιολογία» στο Τμ. Χημείας.
Ως Αν. Καθηγητής του Ελλ. Ανοικτού Πανεπιστημίου (2002-2004) δίδαξα ως υπεύθυνος και συντονιστής «Βιοχημεία-Μοριακή και Κυτταρική Βιολογία» στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Οργάνωσα τις φοιτητικές εργαστηριακές ασκήσεις, εξόπλισα το εργαστήριο και δίδαξα το αντίστοιχο φροντιστηριακό μάθημα.
Έχω επιβλέψει τις ερευνητικές εργασίες τριών (3) μεταδιδακτορικών υποτρόφων και έχω καθοδηγήσει την εκπόνηση τεσσάρων (4) διδακτορικών διατριβών, εννέα (9) εργασιών μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης (Msc) και δεκα εννέα (19) διπλωματικών εργασιών. Στο διοικητικό μου έργο περιλαμβάνεται η συμμετοχή μου σε επιτροπές αναδιάρθωσης του προγράμματος Σπουδών του Τμ. βιολογίας, αξιολόγησης υποψηφίων μελών ΔΕΠ, χημικής και βιολογικής ασφάλειας κλπ. Διετέλεσα Διευθυντης Α’ Τομέα, έχω αναλάβει για τα τελευταία 5 χρόνια την ευθύνη του Ακαδημαικού συμβούλου στο Τμ. Βιολογίας και προεδρεύω (από το 2012) της Επιτροπής Δεοντολόγίας και Ερευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Έχω διατελέσει υπεύθυνος και εταίρος 10 ερευνητικών προγραμμάτων της Γ.Γ.Έ.Τ. και της Ε.U. και κριτής πολλών άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Στο συγγραφικό μου έργο περιλαμβάνονται 27 εργασίες (2 επιπλέον βρίσκονται στο σταδιο της υποβολής) σε διεθνή περιοδικά, ενώ έχω συμμετάσχει ως προσκεκλημένος ομιλητής σε 22 συνέδρια.
O συνολικός συντελεστής απήχησης (IF) των εργασιών μου είναι 239, ο μέσος IF είναι 8.84, ο συνολικός αριθμός ετερο-αναφορών είναι 1500, και το h-index: 17 (https://www.researchgate.net).

Ερευνητικοί Φορείς - Φορείς Υλοποίησης

title
1 (1).png
2.png
3424234-5_0.jpg
4.png
5.png
8.png
10 (2).png
Logo_University_of_West_Attica.png
11.png
tuc.png
132.png
uoc.png